PDA

View Full Version : Opening Strategy (CC)


iQing
25-07-2005, 04:34 AM
Talk about opening strategy here.
Chinese Chess only.

possible openings :

Sun Pao
nue Pao
Shi jiao Pao
Qi He Pao

Bing Feng Ma
Xian Ren Zhi Lu
Zhong Xiang

Combos :